NORM-atlas

NORM-atlas gir tilgang til databasen i NORM for utvalgte bakteriearter og antibiotika over tid og fordelt på regioner. Verktøyet fremstiller norske resistensdata for ulike kliniske prøvematerialer, enten som andel resistente mikrober (R) eller samlet andel mikrober med resistens og intermediær følsomhet (R + I). Resistente mikrober (R) kan ikke behandles med det aktuelle antibiotikum. Mikrober som er intermediært følsomme (I) er forandret i forhold til villtypen, men kan fortsatt behandles dersom man bruker en høyere dose eller det aktuelle antibiotikum har en høy konsentrasjon på infeksjonsstedet. Andel med resistens og intermediær følsomhet (R + I) uttrykker samlet resistensutvikling.