Definisjon av regionene

Definisjon av regionene

I atlasene deles Norge inn i 6 regioner ut fra fylker:

  • Nord (Nordland, Troms og Finnmark)
  • Midt (Trøndelag, Møre og Romsdal)
  • Vest (Rogaland, Vestland)
  • Sør (Agder, Telemark og Vestfold)
  • Øst (Østfold, Buskerud, Innlandet)
  • Oslo/Akershus (Oslo og Akershus)

Tilbake til forsiden