Definisjon av regionene

Definisjon av regionene

I atlasene deles Norge inn i 6 regioner ut fra fylker:

  • Nord (Nordland, troms og Finnmark)
  • Midt (Nord- og Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal)
  • Vest (Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane)
  • Sør (Aust og Vest Agder, Telemark og Vestfold)
  • Øst (Østfold, Buskerud, Oppland og Hedemark)
  • Oslo/Akershus (Oslo og Akershus)

Tilbake til forsiden